آپدیت nod32 آپدیت نود32

NOD32 USERNAME & PASSWORD
٢٣/٠۶/٢٠١٠

دوستان عزیز توجه داشته باشند یوزرنیم و پسووردهای چند روز قبل از تاریخ روز نیز قابلیت آپدیت کردن آْنتی ویروس شما را نیز دارا می باشند

Username: TRIAL-32538839
Password: vesssx2j72

Username: TRIAL-32538874
Password: 3x24fp3mu8

Username: TRIAL-32538284
Password: eh8vh2chsb

Username: TRIAL-32538839
Password: vesssx2j72

Username: EAV-29764768
Password: dc6tbb62se

Username: EAV-29764778
Password: udkrkad7cn

Username: TRIAL-32538874
Password: 3x24fp3mu8