آپدیت nod32 آپدیت نود32

NOD32 USERNAME & PASSWORD
2010/06/25

دوستان عزیز توجه داشته باشند یوزرنیم و پسووردهای چند روز قبل از تاریخ روز نیز قابلیت آپدیت کردن آْنتی ویروس شما را نیز دارا می باشند

Username: EAV-29820855
Password: rpj38dcr87

Username: EAV-29820865
Password: 8r2vhbkvsd

Username: TRIAL-32607796
Password: k747urrftf

Username: EAV-29942453
Password: p7cp7ehsju

Username: EAV-29946301
Password: r6bbk2k37k