آپدیت nod32 آپدیت نود32

NOD32 USERNAME & PASSWORD
2010/06/27

دوستان عزیز توجه داشته باشند یوزرنیم و پسووردهای چند روز قبل از تاریخ روز نیز قابلیت آپدیت کردن آْنتی ویروس شما را نیز دارا می باشند

User Name: TRIAL-32676640
Password: 3t4er4fck2

Username: EAV-31065204
Password: m4ren44nxv

Username: EAV-31550060
Password: d38pn42dx7

Username: EAV-31550064
Password: rd7fcrks3u

Username: EAV-31229988
Password: 7cahm8tkb8

Username: EAV-31237875
Password: dvn26x7787

Username: EAV-30888974
Password: akv5272s7c