آپدیت nod32 آپدیت نود32

NOD32 USERNAME & PASSWORD
2010/06/28

دوستان عزیز توجه داشته باشند یوزرنیم و پسووردهای چند روز قبل از تاریخ روز نیز قابلیت آپدیت کردن آْنتی ویروس شما را نیز دارا می باشند

Username: EAV-29820842
Password: bmnv53se6a

Username: EAV-29820844
Password: hbnsxu5675

Username: TRIAL-32703876
Password: pjxhhux6h6

Username: EAV-29942787
Password: khn4xv658n

Username: EAV-29941302
Password: 58fj3da8vj

Username: EAV-29942453
Password: p7cp7ehsju

Username: EAV-29946301
Password: r6bbk2k37k

Username: EAV-29820848
Password: atvrmcpr27