آپدیت nod32 آپدیت نود32

NOD32 USERNAME & PASSWORD
2010/06/29

دوستان عزیز توجه داشته باشند یوزرنیم و پسووردهای چند روز قبل از تاریخ روز نیز قابلیت آپدیت کردن آْنتی ویروس شما را نیز دارا می باشند

Username: TRIAL-32642701
Password: cbcbcd7s8j

Username: TRIAL-32642892
Password: 4vx6xcsvnd

Username: TRIAL-32642910
Password: ubt3pdxms3

Username: TRIAL-32642938
Password: hxc2r5cp8a

Username: TRIAL-32642965
Password: 2vu4×3f5mp

Username: TRIAL-32642992
Password: fvd66vkf25

Username: EAV-29820842
Password: bmnv53se6a

Username: EAV-29820844
Password: hbnsxu5675