آپدیت nod32 آپدیت نود32

NOD32 USERNAME & PASSWORD
2010/06/30

دوستان عزیز توجه داشته باشند یوزرنیم و پسووردهای چند روز قبل از تاریخ روز نیز قابلیت آپدیت کردن آْنتی ویروس شما را نیز دارا می باشند

Username: EAV-31237875
Password: dvn26x7787

User Name: TRIAL-32764392
Password: a37e6tapxx

Username: EAV-30770172
Password: numjjc6pe6

Username: EAV-31550060
Password: d38pn42dx7

Username: EAV-30891836
Password: rusta4c8pc

Username: EAV-30634510
Password: 27uaae48en

Username: EAV-30634516
Password: 4vbdvpp3x8

User Name: TRIAL-32764436
Password: pvtpanab6k