آپدیت nod32 آپدیت نود32

NOD32 USERNAME & PASSWORD
2010/07/03

دوستان عزیز توجه داشته باشند یوزرنیم و پسووردهای چند روز قبل از تاریخ روز نیز قابلیت آپدیت کردن آْنتی ویروس شما را نیز دارا می باشند

Username: EAV-29818346
Password: k625se648c

Username: EAV-29764768
Password: dc6tbb62se

User Name: TRIAL-32731845
Password: 8hpj8xct2f

Username: EAV-29820844
Password: hbnsxu5675

Username: EAV-29820848
Password: atvrmcpr27

Username: EAV-29820855
Password: rpj38dcr87

Username: EAV-29820865
Password: 8r2vhbkvsd

Username: EAV-29818330
Password: 6vcd272kt7

Username: EAV-29818341
Password: ums662hfe8