آپدیت nod32 آپدیت نود32

NOD32 USERNAME & PASSWORD
2010/07/05

دوستان عزیز توجه داشته باشند یوزرنیم و پسووردهای چند روز قبل از تاریخ روز نیز قابلیت آپدیت کردن آْنتی ویروس شما را نیز دارا می باشند

Username: EAV-30045607
Password: svpuv28nrf

User Name: TRIAL-32909173
Password: 82fvf5hxnx

Username: EAV-31237246
Password: effs2mrjtk

Username: EAV-31237875
Password: dvn26x7787

Username: EAV-30888974
Password: akv5272s7c

Username: EAV-30891836
Password: rusta4c8pc

Username: EAV-30634510
Password: 27uaae48en

Username: EAV-30634516
Password: 4vbdvpp3x8