آپدیت nod32 آپدیت نود32

NOD32 Username And Password

2010/07/11

دوستان عزیز توجه داشته باشند یوزر و پسووردهای چند روز قبل نیز قابلیت آپدیت کردن آنتی ویروس شما را نیز دارا میباشند

User Name: TRIAL-33120900
Password: kbb274rvfb

User Name: TRIAL-33120925
Password: cvdreduveu

User Name: TRIAL-33120876
Password: xtjmt8x3db

User Name: TRIAL-33120891
Password: vrntr7t78h

User Name: TRIAL-33120900
Password: kbb274rvfb

User Name: TRIAL-33120925
Password: cvdreduveu

User Name: TRIAL-33120876
Password: xtjmt8x3db

User Name: TRIAL-33120891
Password: vrntr7t78h

User Name: TRIAL-33120922
Password: s47nmrj2nm

User Name: TRIAL-33120938
Password: r2aujrd7ft