آپدیت nod32 آپدیت نود32

با سلام به تمامی شما عزیزان

جهت ورژنهای تریال نود32 از یوزرنیمهای TERIAL استفاده نمایید

USER & PASS NOD32 2010/09/24

serials for ESET Smart Security & Antivirus [all versions]

User Name: TRIAL-36438077
Password: ubc8cajacb
Application version: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36438092
Password: f388aed8f4
Application version: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36438134
Password: nf4e3s2eet
Application version: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36438684
Password: 3jm6ku5bsc
Application version: ESS / EAV

Username: EAV-36188350
Password: d64rvekstm
Application version: EAV
Valid until: 2011 -03-28

Username: EAV-36188649
Password: 6c8u3knvm8
Application version: EAV
Valid until :2011-03-28

Username: EAV-36188260
Password: dfkhcjemjk
Application version: EAV
Valid until :2011-03-28

Username : EAV-36168392
Password : txhefa4jvs
Application version : EAV
Valid until :2011 – 03 – 27

Username : EAV-36169137
Password : 2nx8rs37mr
Application version : EAV
Valid until :2011 – 03 – 27

Username : EAV-36168262
Password : nk5bkra5ma
Application version : EAV
Valid until :2011 – 03 – 27