آپدیت nod32 آپدیت نود32

با سلام به تمامی شما عزیزان

جهت ورژنهای تریال نود32 از یوزرنیمهای TERIAL استفاده نمایید

USER & PASS NOD32 2010/09/24-25

serials for ESET Smart Security & Antivirus [all versions]

Username: EAV-36208175

Password: c3pff5mkxk

Application version: EAV

Valid until :2011-03-29

User Name: EAV-36210547

Password: 568dcdd6dk

Application version: EAV

Valid until :2011-03-29

User Name: EAV-36208123

Password: aje3vdrbf6

Application version: EAV

Valid until :2011-03-29

Username: EAV-36208175

Password: c3pff5mkxk

Application version: EAV

Valid until :2011-03-29

Username: EAV-36210547

Password: 568dcdd6dk

Application version: EAV

Valid until :2011-03-29

Username: EAV-36208123

Password: aje3vdrbf6

Application version: EAV

Valid until :2011-03-29

Username: EAV-36188350

Password: d64rvekstm

Application version: EAV

Valid until :2011-03-28

Username: EAV-36188649

Password: 6c8u3knvm8

Application version: EAV

Valid until :2011-03-28

Username:TRIAL-36437813
Password:nb257df7ct

Username:TRIAL-36437220
Password:4e85vsahtr

Username:TRIAL-36437882
Password:utn5jkjrh2

Username:TRIAL-36438077
Password:ubc8cajacb

Username:TRIAL-36435064
Password:4mr5sj4ebr

Username:TRIAL-36435192
Password:5ap53ua44r

Username:TRIAL-36436133
Password:6pxbnbd6fp