آپدیت nod32 آپدیت نود32

با سلام به تمامی شما عزیزان

جهت ورژنهای تریال نود32 از یوزرنیمهای TERIAL استفاده نمایید

USER & PASS NOD32 2010/09/26-27

serials for ESET Smart Security & Antivirus [all versions]

Username: EAV-36258017

Password: dj8kvdrmp5

Application version: EAV

Valid until :2011-03-30

Username: EAV-36257472

Password: ma8p7b75r4

Application version: EAV

Valid until :2011-03-30

Username: EAV-36208175

Password: c3pff5mkxk

Application version: EAV

Valid until :2011-03-29

Username: EAV-36210547

Password: 568dcdd6dk

Application version: EAV

Valid until :2011-03-29

Username: EAV-36208123

Password: aje3vdrbf6

Application version: EAV

Valid until :2011-03-29

Username: EAV-36188350

Password: d64rvekstm

Application version: EAV

Valid until :2011-03-28

Username: EAV-36188649

Password: 6c8u3knvm8

Application version: EAV

Valid until :2011-03-28

Username: EAV-36188260

Password: dfkhcjemjk

Application version: EAV

Valid until :2011-03-28

User Name: TRIAL-36503202
Password: m2bp87rkm6
Application version: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36503056
Password: 6hjaeu4rt2
Application version: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36503502
Password: nk2bfd7an4
Application version: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36503556
Password: 6j36dpb5jf
Application version: ESS / EAV

Username: EAV-36258017
Password: dj8kvdrmp5
Application version: EAV
Valid until :2011-03-30

Username: EAV-36257472
Password: ma8p7b75r4
Application version: EAV
Valid until :2011-03-30

Username: EAV-36208175
Password: c3pff5mkxk
Application version: EAV
Valid until :2011-03-29

Username: EAV-36210547
Password: 568dcdd6dk
Application version: EAV
Valid until :2011-03-29

Username: EAV-36208123
Password: aje3vdrbf6
Application version: EAV
Valid until :2011-03-29

Username: EAV-36188350
Password: d64rvekstm
Application version: EAV
Valid until :2011-03-28