آپدیت nod32 آپدیت نود32

با سلام به تمامی شما عزیزان

جهت ورژنهای تریال نود32 از یوزرنیمهای TERIAL استفاده نمایید

USER & PASS NOD32 2010/09/27-28

serials for ESET Smart Security & Antivirus [all versions]

User Name: TRIAL-36533109

Password: hmmvprttd5

Application version: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36566731

Password: x4rcxaa3mj

Application version: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36566760

Password: 6drr5rdtft

Application version: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36566800

Password: s55hrcab3j

Application version: ESS / EAV

Username: EAV-36188350

Password: d64rvekstm

Application version: EAV

Valid until :2011-03-28

Username: EAV-36188649

Password: 6c8u3knvm8

Application version: EAV

Valid until :2011-03-28

Username: EAV-36188260

Password: dfkhcjemjk

Application version: EAV

Valid until :2011-03-28

Username: EAV-36168392

Password: txhefa4jvs

Application version: EAV

Valid until :2011-03-27

Username: EAV-36169137

Password: 2nx8rs37mr

Application version: EAV

Valid until :2011-03-27