آپدیت nod32 آپدیت نود32

با سلام به تمامی شما عزیزان

جهت ورژنهای تریال نود32 از یوزرنیمهای TERIAL استفاده نمایید

USER & PASS NOD32 2010/10/2-3

serials for ESET Smart Security & Antivirus [all versions]

User Name: TRIAL-36637272

Password: 6bmhanjk4d

For versions: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36637292

Password: n4xr2apnmu

For versions: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36637334

Password: ka6jxe2jef

For versions: ESS / EAV

Username: EAV-36387918

Password: j6ms5mabx6

For versions: EAV

Expiry :2011-04-03

Username: EAV-36388016

Password: v74tc73uau

For versions: EAV

Expiry :2011-04-03

Username: EAV-36388644

Password: sptpvtamt6

For versions: EAV

Expiry :2011-04-03

Username: EAV-36386742

Password: eeekxjpx37

For versions: EAV

Expiry :2011-04-03

Username: EAV-36386765

Password: cjrkcthenc

For versions: EAV

Expiry :2011-04-03

Username: EAV-36386050

Password: jrdsvaa3ja

For versions: EAV

Expiry :2011-04-03

Username: EAV-36354702

Password: b65jbrk8ta

For versions: EAV

Expiry :2011 -04-02